Dokumentasjon

Byggentreprenør

Bygningarbeidet utføres av entreprenørfirmaet ”Piramida” fra Zagreb, som utfører arbeidet meget profesjonelt takket være sine erfarne og kunnskapsrike arbeidere, og spesielt takket være Fuad Trumic ( bygningsingeniør) som selv ledet hele bygningsprosjektet.

”Piramida” har eksistert i det kroatiske markedet siden 1992. Firmaet tilbyr komplett tjeneste til kundene når det gjelder utførelse av alle slags bygningsarbeid. I dag ansetter firmaet 30 arbeidere fulgt av noen medarbeidere.

Beliggenhet, dimensjoner og innhold

Leilighetene P+2 bygges på gr.nr.3476/1-3379/199 og 3379/81-3379/138. Total høyde på bygningene er 9.80 m,målt fra terrenget. Tomtestørrelse er på 1700m2 herav brutto bygningsareal dekker 1500m2. Lengder fra 3 m til 6 m blir forsterket med en forsterkelse av betong og armering,mens lengder fra 6 m blir forsterket med 2 forsterkelser med armering på 3 x ø 12 mm. Balkonger blir betonert med armert betong MB30,med en tykkelse på 18 cm. For at vannet ikke skal trenge inn,blir det montert vannisolasjon,dekket av fallende betong og keramiske fliser.
Trapper blir utført i armert betong og det blir lagt granittstein oppå. Yttervegger blir termisk isolert med isopor og dekket med silikat mørtel av type ”Baumit”. Det blir montert enten PVC eller fargede aluminiumsvinduer og dører,alt etter valg av prosjektlederen. På taket blir det lagt takstein av type ”Mediteran”. I alle rommene blir det lagt et golv av høy kvalitet med lettvint vedlikehold. På kjøkken og bad legges det keramiske fliser av høy kvalitet,mens på trapper legges det stein. I soverommene blir det lagt parkett. Veggene på kjøkken og bad blir belagt med kvalitesfliser,til en høyde opp til 2 m. Andre vegger blir malt med dispersive farger som gjør vedlikehold lettvint.

Konstruksjon, behandling og utstyr

Grunnmur blir utført i betong MB 30. I grunnmuren blir det utført vannrettet bæresøyle Som blir armert med 4 stk jern Ø 14 mm og 4 x Ø12 mm. Ytter- og skillevegger blir utført i mur 25 og 20 cm. Ytter- og skillevegger blir forsterket med loddrettede bæresøyler utført i betong og armert med 4 x Ø14 mm, mens vannrettede bæresøyler blir forsterket med 4 x Ø12 mm. Himling og takkonstruksjon blir utført av ferdiglagte såkalte ”Flert”-bjelker og takstein med en tykkelse på 14 + 6 cm.
”Piramida” har i 12 år hatt et godt samarbeid med entreprenørfirmaet ”GIP Pionir”, som er et av de ledende entreprenørfirmaer i Kroatia når det gjelder bygging og konstruksjon av både næringsbygg og boliger.
I løpet av de siste 15 årene har de utført konstruksjonsarbeid på mange bygningsobjekter samt private hus og villaer med komplett utøvelse (system – nøkellferdige hus). Firmaet har mangeårig erfaring og komplett maskinpark, som er nødvendig for at arbeidet blir utført med kvalitet, som deres arbeidsfilosofi baserer seg på.

Installasjon og uteareal

Installasjon av strøm,vann og telefon blir utført etter gjeldende standarder og koblet til det offentlige nettet. Avløp blir koblet til en vanntett septiktank som har et koblingspunkt til det framtidige offentlige kloakkanlegget.Oppvarming planlegges å være elektrisk,med elektriske konvertorer.
Eiendommen blir gjerdet med mur av naturstein,med en høyde fra 60-80 cm. Inngangspartier og biloppstillingsplasser blir utført i betong 10 cm og belagt med betongheller. Inn i gjerdet blir det murt en spesiell plass til husholdningsavfall. Grønne arealer blir innredet på et senere tidspunkt, mens prydbusker blir plantet etter en spesiell prosjektplan.