Dokumentacija

Izvođač radova

Izvođenje radova povjereno je građevinskoj tvrtki "Piramida" iz Zagreba, koja je posao uradila vrlo profesionalno zahvaljujući svom iskusnom kadru, a posebno zahvaljujući gospodinu Fuadu Trumiću dipl. Ing građevine koji je osobno vodio cijeli projekt. "Piramida" je prisutna na hrvatskom tržištu od 1992. godine. Tvrtka nudi klijentima kompletnu uslugu izvođenja svih vrsta građevinskih radova u visokogradnji i niskogradnji. Danas upošljava 30 radnika, popraćenih kooperantima. "Piramida" uspješno surađuje s trgovačkim društvom GIP Pionir već 12 godina, jednom od vodećih graditeljskih tvrtki u Hrvatskoj, u izvođenju konstrukcijskih radova koje društvo GIP Pionir radi (poslovno-stambene zgrade). U proteklih 15 godina izvodili su konstrukcijske radove na mnogobrojnim objektima i izvodili su kompletne radove na privatnim kućama i urbanim vilama (sistem ključ u ruke). Prati ih dugogodišnje iskustvo i kompletna mehanizacija potrebna za kvalitetno izvođenje radova, a poslovnu filozofiju temelje na kvalitetnom i savjesnom izvođenju svih radova.

Lokacija, dimenzije, sadržaji

Građevinski objekt za smještaj i boravak – apartmani P+2 grade se na katastarskim česticama br.3476/1-3379/199 i 3379/81-3379/138. Visina krovnog vijenca od kote obrađenog terena iznosi 9,80 m. Površina parcele iznosi 1700 m2 a ukupna brutto izgrađena površina iznosi 1500 m2. U 2 izgrađena objekta nalazi se po 12 apartmana. Svaki objekt ima 2 ulaza i 2 stubišta. U prizemlju, na prvom i drugom katu su smještena po 4 dvosobna apartmana (cca 48m2 do 58m2). Na parceli je predviđeno po jedno parkirno mjesto za svaki apartman od čega je jedan izdvojen za invalidsko vozilo.

Konstrukcija, obrada i oprema

Temelji i nadtemeljni zidovi će se betonirati betonom MB 30 djelomično i dvostranoj oplati. U temeljima će se izvesti horizontalni serklaži s vilicama i armirati s 4 Ø 14 mm, a horizontalni s 4 Ø 12 mm. Konstruktivni zidovi će se zidati blok opekom debljine 25 i 20 cm u prod. cem. mortu. Na spojevima konstruktivnih zidova će se betonirati vertikalni serklaži i armirati s 4 Ø 14 mm, a horizontalni s 4 Ø 12 mm. Stropne i krovna konstrukcija će se izraditi od gotovih “Flert” gredica i opeka uložaka ukupne debljine 14+6 cm. Na rasponima većim od 3,00 m i više će se betonirati jedno ukrućenje, a na većim od 6,00 m dva i armirati s 3 Ø 12 mm. Ploče terasa i nadstrešnica izvest će se od armiranog betona MB 30 debljine 18 cm. U svrhu zaštite od prodora vode na ab pločama terasa i nadstrešnica će se postaviti hidroizolacija na koju se izrađuje beton u padu te finalna obloga, gdje je potrebna (keramičke pločice u građevnom ljepilu). Za vetikalnu komunikaciju će se izgraditi dva armirano-betonska stubišta opločana s granitom.
Zidovi pročelja su termoizolirani striroporom i obrađeni silikatnom žbukom tipa “Baumit”. Na otvorima će se ugraditi PVC bravarija ili bravarija od al. profila u boji po izboru projektanta. Kose krovne plohe će se pokriti crijepom tipa “Mediteran”. U svim prostorijama građevine se predviđa izrada kvalitetnih podova koji se lako održavaju.
Na podovima kuhinja i kupaonica u apartmanima predviđa se ugradba kvalitetnih keramičkih pločica, a u prostoru stubišta predviđa se kamen. Podovi ostalih prostorija apartmana (spavaće sobe) obložit će se parketom. Zidovi kuhinja i kupaonica će se obložiti kvalitetnim zidnim keramičkim pločicama do visine 2,00m. Ostali zidovi i stropovi će se bojati disperzivnim bojama koje omogućuju lako čišćenje i održavanje.

Instalacije i okoliš

U građevini će se izraditi instalacije struje, vode I telefona prema važećim propisima I priključiti na javnu mrežu. Otpadne vode će se priključiti na nepropusnu septičku jamu koja ima predviđen priključak na buduću odvodnu mrežu. Grijanje građevine će se vršiti putem električnih konvertora. Ogradne zidove će se zidati lomljenim kamenom visine 60-80 cm. Prilazni putovi, pješačke staze I parkirališta će se obložiti betonskim kockama u sloju 10 cm betona. U ogradnom zidu će se izgraditi posebna prostorija za privremeno odlaganje kućnog otpada. Vrtovi će se urediti naknadno, a raslinje na parceli će se zasaditi prema posebnom projektu okoliša.